ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความชิดของหน้าอกหลังผ่าตัดเสริมเต้านม

ปกBreast1

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจที่ตรงกันก่อนว่าระดับความชิดของหน้าอกหลังเสริม อาจแตกต่างกันได้ในแต่ละบุคคล ถึงแม้หากประเมินจากภายนอกอาจเห็นว่า ก่อนเสริมหน้าอกผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจจะมี ขนาดหน้าอก/ขนาดลำตัว/น้ำหนัก/ส่วนสูง ใกล้เคียงกัน และเข้ารับการเสริมหน้าอกด้วยวัสดุซิลิโคนยี่ห้อ/รุ่น/ขนาด/เทคนิค เหมือนๆ กัน แต่ผลลัพธ์หลังการผ่าตัดอาจมีความแตกต่างกันได้ในแต่ละบุคคล ซึ่ง “ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความชิดของหน้าอกหลังผ่าตัดเสริมเต้านม” นี้ ก็ได้แก่

1.โครงสร้างจุดเกาะกล้ามเนื้อ >> คนที่มีจุดเกาะกล้ามเนื้อบริเวณร่องกลางหน้าอกที่ชิดกันมาก ย่อมมีโอกาสทำให้ได้ระดับความชิดของหน้าอกหลังเสริมค่อนข้างชิดได้มากกว่า คนที่มีจุดเกาะกล้ามเนื้อบริเวณร่องกลางหน้าอกที่ห่าง

**โครงสร้างจุดเกาะกล้ามเนื้อหน้าอกมีลักษณะเช่นไรจะสามารถประเมินได้แบบแน่ชัด ก็ต่อเมื่อแพทย์ได้ทำการผ่าตัดเปิดโพรงหน้าอกแล้วเท่านั้น

2.ลักษณะกระดูกหน้าอก >> ถ้ากระดูกผายออกหรือบางคนเรียก“อกไก่” หน้าอกหลังเสริมจะไม่ชิดมาก, ถ้ากระดูกเป็นแอ่งตรงกลาง หน้าอกหลังเสริมจะค่อนข้างชิดกว่าปกติ

3.ปริมาตรเต้านมเดิม >> ต้นทุนของเนื้อและไขมันของหน้าอกที่มีอยู่เดิมก็มีผลเช่นกัน ถ้ามีเนื้อหน้าอกหรือไขมันอยู่บ้างก็จะช่วยเสริมให้ระดับความชิดมีมากขึ้น

แต่หากอธิบายตามความเป็นจริงหน้าอกคนเราจะชิดกันมากๆ เฉพาะเวลาใส่บราเท่านั้น เมื่อไม่ใส่บราจะคลายออกบ้าง หรือในท่านอนหน้าอกก็จะไหลออกข้างเช่นกันถือเป็นเรื่องปกติ ในการผ่าตัดแพทย์จำเป็นต้องวางซิลิโคนในตำแหน่งเต้านมเดิมเพื่อให้ทรงดูสวยเป็นธรรมชาติ ทั้งยังเพื่อไม่ให้กระทบกับตำแหน่งของหัวนมด้วย แต่โดยรวมจะชิดขึ้นกว่าเดิมพอสมควร ทั้งนี้ก่อนตัดสินใจผ่าตัด คนไข้ควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจในลักษณะพื้นฐานโครงสร้างเดิมของตนเอง และหากยังไม่แน่ใจข้อมูลส่วนไหนก็ควรปรึกษาและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากศัลยแพทย์ให้ดีเสียก่อน