แก้ไขหน้าอกผ่าตัด ยกกระชับหน้าอก
รีวิวจากผู้รับบริการจริง : เสริมหน้าอก Mentor MemoryGel Xtra M+ 325cc
แก้ไขหน้าอกผ่าตัด ยกกระชับหน้าอก
รีวิวจากผู้รับบริการจริง : เสริมหน้าอก Mentor 325cc
แก้ไขหน้าอกผ่าตัด ยกกระชับหน้าอก
รีวิวจากผู้รับบริการจริง : เสริมหน้าอก Motiva Ergonomix 425cc
แก้ไขหน้าอกผ่าตัด ยกกระชับหน้าอก
รีวิวจากผู้รับบริการจริง : เสริมหน้าอก Motiva Silk Surface Plus 355cc
แก้ไขหน้าอกผ่าตัด ยกกระชับหน้าอก
โปรโมชั่น เสริมหน้าอก Motiva Ergonomix 99,000.-
แก้ไขหน้าอกผ่าตัด ยกกระชับหน้าอก
โปรโมชั่น เสริมหน้าอก Motiva Silk Surface Plus 69,000.-
แก้ไขหน้าอกผ่าตัด ยกกระชับหน้าอก
โปรโมชั่น เสริมหน้าอก MENTOR MemoryGel Xtra 79,000.-
แก้ไขหน้าอกผ่าตัด ยกกระชับหน้าอก
โปรโมชั่น เสริมหน้าอก MENTOR MemoryGel 59,900.-
แก้ไขหน้าอกผ่าตัด ยกกระชับหน้าอก
โปรโมชั่น เสริมหน้าอก
แก้ไขหน้าอกผ่าตัด ยกกระชับหน้าอก
รีวิวจากผู้รับบริการจริง : เสริมหน้าอก Mentor MemoryGel Xtra 415/450cc