เดอะคลาสคลินิก
รีวิวจากผู้รับบริการจริง : เติมไขมันหน้าเด็ก
เดอะคลาสคลินิก
โปรโมชั่น ตาสองชั้น 35,000.-
เดอะคลาสคลินิก
โปรโมชั่น ตาสองชั้น ปรับกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง 45,000.-
เดอะคลาสคลินิก
โปรโมชั่น เสริมหน้าผาก 99,000.-
เดอะคลาสคลินิก
รีวิวจากผู้รับบริการจริง : เสริมหน้าอก Motiva Silk Full
เดอะคลาสคลินิก
รีวิวจากผู้รับบริการจริง : เสริมหน้าอก Motiva Ergonomix
เดอะคลาสคลินิก
โปรโมชั่น เสริมจมูก 35,000.-
เดอะคลาสคลินิก
รีวิวจากผู้รับบริการจริง : ศัลยกรรมตา 2 ชั้น
เดอะคลาสคลินิก
รีวิวจากผู้รับบริการจริง : จัดเรียงไขมันหน้า (ฉีดไขมันหน้าเด็กเทคนิคเกาหลี)
เดอะคลาสคลินิก
รีวิวจากผู้รับบริการจริง : แก้หน้าอก + เสริมหน้าอก Motiva Ergonomix