ปัจจุบันการศัลยกรรมความงาม ถือเป็นเรื่องที่สังคมให้การยอมรับมากขึ้นทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย และมีแนวโน้วที่จะเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง โดยพฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับกลุ่มที่ให้ความสนใจเรื่องการทำศัลยกรรมในยุคปัจจุบันนี้จะเป็นกลุ่มที่ใส่ใจในภาพลักษณ์ของตนเอง มีการค้นคว้า ต้องการรู้ข้อมูลต่างๆ มากที่สุด ให้ความสนใจเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับการศัลยกรรมความงามเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีแต่อย่างไรก็ตามต้องได้รับการวิเคราะห์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเสียก่อน นอกจากนี้ยังต้องการผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในแบบของตัวเอง ไม่ใช่ความสวยที่เหมือนใครๆ

แต่สิ่งสำคัญในการเข้ารับบริการศัลยกรรมความงามควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ไม่ควรเชื่อเพียงคำโฆษณาทางการตลาด ควรเลือกสถานพยาบาลที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐานตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ควรเลือกแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะทางและเหนือสิ่งอื่นใด

“ควรเลือกสถานพยาบาลและแพทย์ผู้ให้การรักษาที่ยึดหลักการให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อความพึงพอใจและปลอดภัยสูงสูงสุดของผู้เข้ารับบริการ”

บริการของเรา