7 วิธีดูแลตัวเองหลังดูดไขมัน

7วิธีดูแลหลังดูไขมัน

ดูแลตัวเองหลังการดูดไขมัน

  1. รับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์ หลังดูดไขมันแพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะ (ยาฆ่าเชื้อ) ยาแก้ปวด และยาลดบวมกลับบ้าน คนไข้จะต้องรับประทานยาปฏิชีวนะติดต่อกันทุกวันจนหมด และรับประทานยาแก้ปวด ยาลดบวม เมื่อมีอาการ
  2. ทำความสะอาดแผลทุกวันจนกว่าจะตัดไหม หลังดูดไขมัน แพทย์จะเย็บปิดปากแผล 1 เข็ม จะต้องทำความสะอาด โดยใช้สำลีชุบเบตาดีนเช็ดบริเวณแผล และใช้ผ้าก๊อซที่แพทย์ให้ ปิดปากแผล (ใช้ระยะเวลา 5 – 7 วัน)
  3. ห้ามให้แผลโดนน้ำ งดอาบน้ำในวันแรกหลังดูดไขมัน หลังจากนั้นหากจะอาบน้ำสามารถใช้พลาสเตอร์แบบกันน้ำมาปิดปากแผลก่อนทำความสะอาดร่างกาย หากแผลเปียกหรือชื้น จะส่งผลให้แผลไม่สมานติดกัน และอาจติดเชื้อได้
  4. งดการออกกำลังกาย หรือกิจกรรมที่ทำให้กระทบกระเทือน ในระยะแรกควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้แผลเปิด แล้วภายหลังดูดไขมันประมาณ 2 สัปดาห์ สามารถเริ่มออกกำลังกายแบบเบา ๆ ได้ และจะกลับมาทำออกกำลังดังเดิมได้หลังจากนั้น 1 เดือน
  5. งดอาหาร เครื่องดื่ม แสลงที่มีผลต่อการสมานแผล เช่น ของหมักดอง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ เพราะทำทำให้ผลหายช้า ควรรับประทานจำพวกที่มีโปรตีน ธาตุเหล็ก และวิตามินซี
  6. สวมใส่ชุดยกกระชับ หลังดูดไขมันจะมีช่องว่างใต้ผิวหนัง จึงจำเป็นจะต้องสวมใส่ชุดยกกระชับไว้อย่างน้อย วันละ 22 – 24 ชั่วโมง ในช่วงเดือนแรก หลังจากนั้น เดือนที่ 2 – 3 อาจจะลดระยะเวลาในการสวมใส่ชุดยกกระชับ ซึ่งระยะเวลาในการใส่ชุดยกกระชับนั้นจะขึ้นอยู่กับคำแนะนำและการประเมินของแพทย์
  7. ดูแลสุขภาพร่างกาย ถ้าหากไม่ออกกำลังกายควบคู่กับการควบคุมอาหาร และเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ อาจทำไขมันที่ดูดไปแล้วนั้นสามารถกลับมาสะสมได้ใหม่ เพื่อรักษาผลลัพธ์ที่ดูไขมันไปให้อยู่ทน ถาวร ดังนั้นอย่าลืมดูแลตัวเองและทำตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด