เสริมอกแผลเล็ก Ultra Small Incision เป็นอย่างไร?

เสริมอกแผลเล็กดีอย่างไร

เสริมอกแผลเล็ก Ultra Small Incision
คืออะไร???👍🏻💯🩹

เป็นการเสริมหน้าอกโดยการใส่ ซิลิโคนผ่านอุปกรณ์กรวยทางการแพทย์ และเย็บแผลด้วยเทคนิคพิเศษ
(ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของคุณหมอเติ๊ด)

โดยรอยแผลที่ได้จะมีขนาดเล็กกว่ามาตรฐานการเย็บแผลโดยเทคนิคปกติทั่วไปขึ้นไปอีกมากๆ
ประมาณไม่ถึง 2ซม.
(ขึ้นกับขนาดซิลิโคนและผิวหนังของคนไข้)

การเสริมหน้าอกและเย็บแผลโดยเทคนิค Ultra Small Incision นี้นอกจากจะได้
✔️แผลขนาดเล็กมากๆ ..ยังจะเป็นการช่วย
✔️ลดความบอบช้ำต่อชิ้นซิลิโคน
✔️ลดความบอบช้ำต่อขอบบาดแผล..รวมถึง
✔️ลดโอกาสการเกิดพังผืดได้อีกระดับหนึ่งอีกด้วย

“First Class to Beyond Beauty”

เดอะคลาส ศูนย์ยกกระชับแห่งประเทศไทย