การดูแลตัวเองหลังผ่าตัดยกกระชับหน้าอก

การดูแลตัวเอง ยกกระชับอก หมอเติ๊ด เดอะคลาส

เดอะคลาส ทริค👍🏻

“ดูแลตัวเองหลังเสริมหน้าอกอย่างไงดี”

  • ใส่บราชนิดไม่มีโครงอย่างน้อย 1 เดือน
  • หลีกเลี่ยงการกดทับหรือกระแทกบริเวณหน้าอก
  • งดการออกกำลังกายที่ใช้แขนมากในช่วง 1-2 เดือนแรก
  • งดสูบบุหรี่และแอลกอฮอล์ รวมทั้งของหมักดอง อย่างน้อย 2 สัปดาห์หลังผ่าตัด
  • หมั่นตรวจเช็กหน้าอกด้วยตัวเองและตรวจแมมโมแกรมตามกำหนด

ทริคง่ายๆ ที่คุณก็ดูแลตัวเองได้หลังจากเสริมศัลยกรรมหน้าอก

หากสงสัยที่มีจุดไหนที่กังวล เรามีบริการ THE CLASS CARE ดูแลหลังทำ

“First Class to Beyond Beauty”

เดอะคลาส ศูนย์ยกกระชับแห่งประเทศไทย